Webové stránky pro SUAS Facility

Klient
SUAS Facility s.r.o
Doba realizace
2 měsíce
Poskytnuté služby
Výzva

Cílem bylo vytvořit web pro dceřinou společnost Sokolovské úhelné, která seznamí návštěvníky a potenciální zákazníky s poskytovanými službami facility managementu.

Řešení

Proces tvorby zahrnoval následující kroky: 1) analýzu potřeb, na základě které jsme vytvořili koncept a grafický návrh stránek, 2) po schválení konceptu a návrhu byly stránky vyvinuty a implementovány, důraz byl kladen na přehlednost, rychlost a jednoduchost ovládání, 3) po úspěšném testování a ladění byly webové stránky spuštěny a uvedeny do provozu.

Výsledek

Výsledkem je moderní jednoduchý web s přehlednou strukturou.

Galerie

No items found.
PŘIPRAVENI NA SPOLUPRÁCI?

Pojďme se sejít u dobré kávy.

Pomůžeme na cestě k vaší digitální budoucnosti. Stačí se ozvat.